Discount Code Terms and Conditions

KONKURS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH/REGULAMIN ROZDAWANIA
Prezenty na Facebooku

Facebook w żaden sposób nie popiera, sponsoruje ani nie zarządza żadnymi konkursami reklamowanymi na Facebooku
Facebook w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za konkursy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników lub uczestników
Zwycięzcy konkursu wybierani są losowo
Szczegółowe informacje dotyczące czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu zostaną podane na samym konkursie
Aby wziąć udział w jakichkolwiek zawodach, nie ma opłaty startowej ani zakupu
Tylko jedno zgłoszenie zostanie zaakceptowane na osobę, jednak możesz komentować lub oznaczać znajomych i rodzinę tak często, jak chcesz
Nagroda jest zgodna z opisem i nie będzie oferowana żadna gotówka ani inne alternatywy. Nagród nie można przenosić. Nagrody są uzależnione od dostępności i zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody inną o równoważnej wartości bez powiadomienia.
W zawodach mogą brać udział osoby z dowolnego kraju
W niektórych przypadkach zwycięzca zostanie poproszony o uiszczenie wszelkich opłat za wysyłkę, jednak jeśli będzie to wymagane, zostanie to podane w samym konkursie
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnego konkursu i niniejszych warunków bez powiadomienia w przypadku katastrofy, wojny, zamieszek cywilnych lub wojskowych, klęski żywiołowej lub jakiegokolwiek rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji lub jakiegokolwiek innego zdarzenia poza kontroli promotora. Organizator poinformuje uczestników o wszelkich zmianach w konkursie tak szybko, jak to możliwe.
Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich materiałach reklamowych, a także ich wpisie. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami [DE] dotyczącymi ochrony danych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika
Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu 72 godzin, nagroda przepada automatycznie
Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami


Prezenty na Instagramie

Instagram w żaden sposób nie wspiera, sponsoruje ani nie zarządza żadnymi konkursami reklamowanymi na Facebooku
Instagram w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za konkursy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników lub uczestników
Szczegółowe informacje dotyczące czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu zostaną podane na samym konkursie
Aby wziąć udział w jakichkolwiek zawodach, nie ma opłaty startowej ani zakupu
Nagroda jest zgodna z opisem i nie będzie oferowana żadna gotówka ani inne alternatywy. Nagród nie można przenosić. Nagrody są uzależnione od dostępności i zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody inną o równoważnej wartości bez powiadomienia.
W zawodach mogą brać udział osoby z dowolnego kraju
W niektórych przypadkach zwycięzca zostanie poproszony o uiszczenie wszelkich opłat za wysyłkę, jednak jeśli będzie to wymagane, zostanie to podane w samym konkursie
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnego konkursu i niniejszych warunków bez powiadomienia w przypadku katastrofy, wojny, zamieszek cywilnych lub wojskowych, klęski żywiołowej lub jakiegokolwiek rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji lub jakiegokolwiek innego zdarzenia poza kontroli promotora. Organizator poinformuje uczestników o wszelkich zmianach w konkursie tak szybko, jak to możliwe.
Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich materiałach reklamowych, a także ich wpisie. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami [DE] dotyczącymi ochrony danych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika
Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu 72 godzin, nagroda przepada automatycznie
Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami