Utylizacja Baterii

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI BATERII ZGODNIE Z USTAWĄ O BATERIACH (BATTG)

Baterie nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi. Jako użytkownik końcowy, jesteś zobowiązany prawnie do zwrotu zużytych baterii lub jesteś zobowiązany do zwrotu starych baterii, aby mogły być prawidłowo utylizowane. Możesz dostarczyć zużyte baterie do miejsca zbiórki komunalnej lub do lokalnego sklepu. Jesteśmy również zobowiązani do przyjęcia starych baterii, chociaż nasze zobowiązanie do przyjęcia jest ograniczone do zużytych baterii tego samego typu, które oferujemy lub oferowaliśmy jako nowe baterie w naszym asortymencie.

Możesz więc zwrócić nam stare baterie wymienionego powyżej typu pod adres:


EquiZone Online


Kruppstr. 2


48499 Salzbergen, Niemcy

Znaczenie symboli baterii
Baterie są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci. Symbol ten oznacza, że baterie nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi. Dla baterii zawierających więcej niż 0,0005 procent masy rtęci, więcej niż 0,002 procent masy kadmu lub więcej niż 0,004 procent masy ołowiu, nazwa chemiczna użytego zanieczyszczenia znajduje się pod symbolem pojemnika na śmieci - “Cd” oznacza kadm, “Pb” oznacza ołów, a “Hg” oznacza rtęć.