Social Media Competitie/Give Away Algemene voorwaarden

Facebook-weggeefacties

- Facebook onderschrijft, sponsort of beheert op geen enkele manier wedstrijden waarvoor op Facebook wordt geadverteerd
- Facebook is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de wedstrijden en heeft geen verantwoordelijkheid jegens de deelnemers of deelnemers
- De winnaars van de wedstrijd worden willekeurig gekozen
- Gedetailleerde informatie met betrekking tot de start- en eindtijden van de wedstrijd zullen op de wedstrijd zelf worden vermeld
- Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop vereist om deel te nemen aan wedstrijden
- Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd, maar je bent van harte welkom om zo vaak als je wilt commentaar te geven of vrienden en familie te taggen
- De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geld of andere alternatieven aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om een prijs zonder voorafgaande kennisgeving te vervangen door een prijs van gelijke waarde.
- Mensen uit elk land mogen meedoen aan de wedstrijden
- In sommige gevallen wordt de winnaar gevraagd eventuele verzendkosten te betalen, maar dit wordt waar nodig op de wedstrijd zelf vermeld
- We behouden ons het recht voor om elke wedstrijd en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in het geval van een catastrofe, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, natuurrampen of een daadwerkelijke of verwachte schending van toepasselijke wet- of regelgeving of enige andere gebeurtenis buiten van de controle van de promotor. Eventuele wijzigingen in de wedstrijd worden door de promotor zo snel mogelijk aan de deelnemers meegedeeld.
- De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en afbeelding in publiciteitsmateriaal, evenals met hun inzending. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige [DE] wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet aan derden worden bekendgemaakt zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer
- Als de winnaar zijn prijs niet binnen 72 uur opeist, wordt de prijs automatisch verbeurd verklaard
- Door deel te nemen aan een wedstrijd, geeft een deelnemer aan dat hij/zij ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden


Instagram-weggeefacties


- Instagram onderschrijft, sponsort of beheert op geen enkele manier wedstrijden waarvoor op Facebook wordt geadverteerd
- Instagram is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de wedstrijden en heeft geen verantwoordelijkheid jegens de deelnemers of deelnemers
- Gedetailleerde informatie met betrekking tot de start- en eindtijden van de wedstrijd zullen op de wedstrijd zelf worden vermeld
- Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop vereist om deel te nemen aan wedstrijden
- De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geld of andere alternatieven aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om een prijs zonder voorafgaande kennisgeving te vervangen door een prijs van gelijke waarde.
- Mensen uit elk land mogen meedoen aan de wedstrijden
- In sommige gevallen wordt de winnaar gevraagd eventuele verzendkosten te betalen, maar dit wordt waar nodig op de wedstrijd zelf vermeld
- We behouden ons het recht voor om elke wedstrijd en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in het geval van een catastrofe, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, natuurrampen of een daadwerkelijke of verwachte schending van toepasselijke wet- of regelgeving of enige andere gebeurtenis buiten van de controle van de promotor. Eventuele wijzigingen in de wedstrijd worden door de promotor zo snel mogelijk aan de deelnemers meegedeeld.
- De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en afbeelding in publiciteitsmateriaal, evenals met hun inzending. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige [DE] wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet aan derden worden bekendgemaakt zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer
- Als de winnaar zijn prijs niet binnen 72 uur opeist, wordt de prijs automatisch verbeurd verklaard
- Door deel te nemen aan een wedstrijd, geeft een deelnemer aan dat hij/zij ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden