Verwijdering van Batterijen

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN VAN BATTERIJEN VOLGENS DE BATTERIJWET (BATTG)

Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren of oude batterijen in te leveren voor correcte verwijdering. Gebruikte batterijen kunt u inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkel. Ook zijn wij verplicht oude batterijen terug te nemen, al is onze terugnameplicht beperkt tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gevoerd.

Oude batterijen van het bovengenoemde type kunt u daarom bij ons inleveren, op het volgende adres:

EquiZone Online

Kruppstr. 2

48499 Salzbergen, Duitsland

Betekenis van de batterijsymbolen
Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer. Dit symbool geeft aan dat batterijen niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, bevindt de chemische naam van de gebruikte verontreinigende stof zich onder het vuilnisbaksymbool - "Cd" staat voor cadmium staat "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.